Bệnh viện lão khoa 2
Bệnh viện lão khoa 2
Cục trồng trọt
Cục trồng trọt
Trường luật thái nguyên
Đặc công
Phối cảnh 7
Phối cảnh 8
MrHoang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Thăm công trường BVMB cơ sở 2
Công ty tổ chức viếng tượng đài liệt sĩ phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS
Trụ Sở Công ty tại số 116A Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đảng ủy Công ty tổ chức tổng kết NQTW 3, khóa VIII
g
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Hồng - Phó tư lệnh Binh đoàn 11 dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm
Tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng
Công ty tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thắng ký chứng kiến giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 417/HD-BĐ, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Binh đoàn 11 về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) trong Đảng bộ Binh đoàn.

Công ty CPĐT và XL Thành An 665 xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) trong Đảng bộ Công ty, cụ thể: đã quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017” đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện

article01.JPG

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy Công ty quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương IV khóa XII

nghiêm túc đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa tham gia lớp do Đảng ủy Công ty tổ chức và toàn thể các đồng chí là quần chúng và người lao động của các đơn vị. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Công ty nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng (quân số tham gia học tập đạt 98,39%). Góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, xác định tốt trách nhiệm chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đối tượng nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Công ty cổ phần Đầu tư¬ và xây lắp Thành An 665 hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực đã đăng ký với Nhà nước, thực hiện quyền tự chủ về tài chính, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn có hiệu quả nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp với Ngân sách Nhà nước, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh. Năm 2016 Công ty đã hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác cụ thể như sau:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 20/31 công trình với giá trị là 495,27/913,47 tỷ đồng (đạt tỷ lệ giá trị trúng thầu là 64,52%; đạt tỷ lệ giá trị trúng thầu là 54,22%), trong đó một số công trình có giá trị lớn như dự án The Manor Eco Lào Cai, Cục Hải quan Bắc Ninh, các dự án nhà máy X52 ..... bảo đảm việc làm cho kế hoạch năm 2016 và gối đầu cho năm 2017. Giá trị sản xuất năm 2016 đạt là 752,039 tỷ đồng (so với thực hiện năm 2015 đạt 115,47%), doanh thu đạt 726,326 tỷ đồng (so với thực hiện năm 2015 đạt 132,61%).
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm túc Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị. Đã thực hiện tốt kế hoạch học tập, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định của Binh đoàn, kết quả đạt trên 98,6% quân số tham gia học tập. Các tổ chức quần chúng trong Công ty vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi đoàn thể. Năm 2016 các tổ chức quần chúng 100% đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong đó có trên 95% đạt vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức quần chúng năm 2016 đều được khen thưởng. Binh đoàn 11 tặng cờ thi đua quyết thắng năm 2016 cho Công ty, tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 01 tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân.
 article02.JPG

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy Công ty trao quyết định khen thưởng đối với các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016
 article03.JPG

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thắng, Giám đốc Công ty trao quyết định khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016
Công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, năm 2016 Đảng ủy Công ty đã bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới 09 đồng chí, kết nạp đảng viên mới 10 đồng chí . Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, duy trì thành nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng các cấp được đảm bảo, tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, qua kiểm tra, các tập thể và cá nhân chấp hành tốt, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. Qua phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng có 7/9 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đạt TSVM, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ Binh đoàn 11 đã công nhận Đảng bộ Công ty đạt TSVM tiêu biểu và tặng Giấy khen với tập thể Đảng bộ Công ty. Kết thúc năm 2016, Công ty được Binh đoàn 11 đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh trong toàn Binh đoàn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-BĐ ngày 11/02/2017 của Binh đoàn 11 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017, ngày 37 tháng 3 năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. 

        Dự hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, đại diện các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị, công trường trực thuộc và 69 đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

         Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông qua phân công nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và thống nhất Chương trình làm việc của Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thắng - Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty tại Hội nghị người lao động. Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; đồng thời đưa ra các phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 để hội nghị thảo luận, cho ý kiến. Tiếp theo chương trình Hội nghị đã nghe đồng chí Phương Trọng Quân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2016, dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 và tổng hợp kết quả hội nghị người lao động các cơ quan đơn vị trong toàn Công ty. Sau khi nghe các báo cáo, theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Thắng đã điều hành Hội nghị thảo luận tập trung vào việc đưa ra các khó khăn, vướng mắc, bàn biện pháp tháo gỡ, khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017 được giao. Các đại biểu về dự hội nghị đã sôi nổi đóng góp các ý kiến với 07 lượt ý kiến từ các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng thời với vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Công ty, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thắng đã tóm tắt, tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị về cơ bản đã nhất trí với các nội dung của báo cáo, đặc biệt là các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp chủ yếu năm 2017 của Công ty. Thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung mà đồng chí Giám đốc Công ty vừa trình bày, đồng chí Phương Trọng Quân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động Phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công đoàn Công ty và tổ chức ký giao ước thi đua.

Để thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại Công ty; Hội nghị đã tiến hành Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019. Kết quả đã bầu 03 đồng chí đảm bảo các tiêu chí, điều kiện vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra trong buổi sáng cùng ngày, đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký Hội nghị

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Hồng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 đến dự và phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Đại biểu Tạ Thị Phúc Thành phát biểu tại Hội nghị

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực hiện Kế hoạch số 44/CT-TCHC ngày 27/02/2017 của Công ty về việc tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và Đại hội Đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 24/3/2017 Công ty tổ chức giao lưu thể thao tranh giải các môn kéo co, cầu lông; có thể nói đây là những nội dung hoạt động rất thiết thực đã được lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị, các tổ chức quần chúng phối hợp thực hiện nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu bổ ích, tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh về tinh thần, thể chất cho mỗi người chúng ta sau những giờ lao động căng thẳng vất vả.

Tham gia giao lưu thể thao tranh giải kéo co, cầu lông các đơn vị đã cử những cầu thủ xuất sắc nhất đến dự buổi giao lưu. Qua một ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao các giải:

  1. Cầu lông đơn nam:

- Đội đạt giải nhất: Đội Liên quân Xí nghiệp 61, Chi nhánh TP HCM, Chi nhánh Vinh và Đội 29.

- Đội đạt giải nhì: Đội Liên quân Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban dự án Sóc Sơn và Đội 60.1.

- Đội đạt giải ba: Đội Liên quân Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính.

  1. Giải Cầu lông đôi nam:

- Đội đạt giải nhất: Đội Liên quân Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính.

- Đội đạt giải nhì: Đội Liên quân Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban dự án Sóc Sơn và Đội 60.1.

- Đội đạt giải ba: Đội Liên quân Xí nghiệp 61, Chi nhánh TP HCM, Chi nhánh Vinh và Đội 29.

  1. Giải Cầu lông đôi nam nữ:

- Đội đạt giải nhất: Đội Liên quân Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính.

- Đội đạt giải nhì: Đội Liên quân Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban dự án Sóc Sơn và Đội 60.1.

- Đội đạt giải ba: Đội Liên quân Công trường Bạch Mai và Đội trực thuộc.

  1. Giải Kéo co:

- Đội đạt giải nhất: Đội Liên quân Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính.

- Đội đạt giải nhì: Đội Liên quân Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban dự án Sóc Sơn và Đội 60.1.

- Đội đạt giải ba: Đội Liên quân Công trường Bạch Mai và Đội trực thuộc.

Buổi giao lưu thể thao đã diễn ra đúng theo kế hoạch Ban tổ chức đề ra, các nội dung thi đấu trung thực, vui vẻ và an toàn.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Khai mạc Hội thi thể thao

 

 

Bế mạc Hội thi thể thao

 

 

 

Tranh tài tại môn thi kéo co nam – nữ

 

 

Tranh tài tại môn thi cầu lông

VIDEO DỰ ÁN
ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
Hyundai Hillstate
SỐ NGƯỜI ĐANG TRUY CẬP

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Copyright © 2017 DTQ. All Rights Reserved.